Higrostaty Pfannenberg

 

Higrostaty zarządzają systemami grzewczymi szaf sterujących lub wentylatorami  filtrującymi w razie przekroczenia ustawionej względnej wilgotności powietrza.  W ten sposób możliwe jest zachowanie względnej wilgotności powyżej punktu  rosy i zapobieżenie pojawiania się wody w komponentach elektrycznych, a także  zapobieżenie korozji niechronionych blach.