Termostaty Pfannenberg

 

Termostaty stosuje się jako regulatory temperatury, a w związku z tym do zarządzania wentylatorami filtrującymi lub systemami grzewczymi szaf sterujących. Termostaty wyposażone są w styki normalnie otwarte, normalnie zamknięte i przełączające. W  połączeniu z systemami grzewczymi szaf sterujących mogą one obok regulatorów temperatury, w szczególności w przypadku zastosowania na obszarze zewnętrznym,  zapewniać „sztuczne” odwilgacanie szafy sterującej. Oznacza to, że temperatura  będzie utrzymywana powyżej punktu rosy, aby z powietrza nie wytwarzała się woda  oraz by nie dochodziło do zwarć na skutek gromadzenia się kondensatu.

 

Połączenie z wentylatorami filtrującymi oferuje dodatkową oszczędność energii,  materiałów i czasu, jest rozwiązaniem bardziej optymalnym dla środowiska oraz na  skutek zmniejszonego zużycia energii i zwiększonego współczynnika efektywności  wentylatorów filtrujących zapewnia większe bezpieczeństwo procesu produkcji.

 

Seria termostatów bliźniaczych skupia dwa termostaty we wszystkich kombinacjach w celu kompleksowego rozwiązywania zadań.