Regulamin

  • Piątek, 27 Kwiecień 2012
    Regulamin
    Ogólne Warunki Sprzedaży OWS oraz formularze DEFINICJE OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Elmark Spółka jawna Jędrzejewska, ul. Lubelska 45, 10-410 Olsztyn. Sprzedający – Elmark Spółka jawna Jędrzejewska z siedzibą w Olsztynie, wpisana do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000229056. Dostawca – dostawca Sprzedającego Dowód dostawy – pokwitowanie podpisane przez odbiorcę przy dostaw...