Indukcyjne czujniki zbliżeniowe umożliwiają bezkontaktową detekcję metalowych obiektów. Zasada działania oparta jest na interakcji związanej z wejściem obiektu w zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.

W standardowym czujniku pole to wytwarzane jest w obwodzie rezonansowym LC z cewką z rdzeniem ferrytowym.

W czujnikach indukcyjnych typu uprox zamiast cewki ferrytowej zastosowano trzy cewki powietrzne, co pozwoliło na uzyskanie znacznych korzyści w wielu aplikacjach w porównaniu do standardowych  czujników:

• współczynnik korekcji równy 1 dla wszystkich metali

• odporność na pola magnetyczne

• zwiększony zakres detekcji

• ochrona przeciwtłumieniowa osiągnięta poprzez „samokompensacje“